Upcoming

Concert in Kristiansand

Grieg: In autumn, op.11
Grieg: Holberg Suite, op.40
Svendsen: I fjol gjætt’e gjeitinn

Interval

Haydn: Symphony no.104 in D, London

Kristiansand Symphony Orchestra
Read more in the Calendar